fff

آموزش

آموزش یعنی تقویت آگاهی و عملگرایی.

انسان همواره نیازمند آموزش، تقویت بینش و فراگیری دانش است. رشد استعدادها و تحقق آرزوها در زندگی شخصی و حرفه‌ای از بهترین و مؤثرترین دستاوردهای توسعه و بهبود فردی است.

در زندگی ماشینی بسیاری از افراد جامعه ناکامی‌ها و مشکلات فراوانی وجود دارد که به علت عدم فراگیری و ارتقای دانش و بینش هر روز نیز بر آن افزوده می‌شود.
ماحصل آموزش‌ در مدارس و دانشگاه‌های ما یک زندگی شاد توأم با موفقیت برای عموم افراد جامعه نبوده، بلکه به علت تئوری بودن این آموزش‌ها، گاه با مدارج علمی بالا متأسفانه تعاملات شایسته، بایسته نیست.
تسلط بر مهارت‌های ارتباطی و بهبود در گفتار و نوشتار بر اقبال آدمی تأثیر بسیار شگفت‌انگیزی دارد. لذا فراگیری این آموزش‌ها به صورت فردی و گروهی می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات و کارگشای بسیاری از معضلات باشد.

عزیز فرهیخته! در صورت احساس نیاز به آموزش گروهی یا همراهی انفرادی از این طریق با ما در ارتباط باشید.   

        با سپاس و امتنان
   زیبا درزیان

بستن منو