پنج اصل تحول

پنج اصل تحول

 

پنج اصلی که در مسیر تحول مؤثر خواهند بود:
• تغییر چشم‌انداز زندگی در صورت عدم انگیزه
اگر در زندگی از انگیزه لازم برخوردار نیستید، بهتر است تغییر و تحولی اساسی نسبت به چشم‌انداز زندگی خود داشته باشید. با تأمل و اندیشیدن به مسیر طی شده و رسیدن به حس عدم آرامش قلبی گویای این است که باید در چشم‌انداز زندگی تغییراتی به وجود آوریم گاه یک سفر کوتاه مدت به جایی که تاکنون نرفته‌اید گاه تغییر یک مسیر همیشگی نگرش جدیدی به محیط پیرامون ما می‌دهد.
• توجه به عوامل محرک و انگیزه‌بخش در زندگی
بیشتر ما انسان‌ها دنبال راه مفری هستیم تا از روزمرگی‌ها و تهاجمات انرژی‌های منفی رهایی یابیم. همان اعمال و کارهایی که در زمان فراغتمان به آنها رجوع می‌کنیم کاری است که باید همیشه به آن بپردازیم تا همواره شاد باشیم.
• آمادگی برای هرگونه تغییر و تحول
در ابتدا تغییر شاید وهم‌‌آور باشد. ما باید تغییر در برنامه‌های زندگی را امری معمولی به حساب آوریم. اگر به خود بباورانیم که با تغییر امور، هر چیزی در جای خود قرار خواهد گرفت و رضایت خاطر ما فراهم می‌شود دیگر ترس بی‌معنا می‌شود. آن چیزی که ضروری و مهم است، تغییر کردن همراه با برنامه است.
• رونمایی از شانس و اقبال
زندگی چون رودی جاری و سرشار از فرصت‌های تازه و شگرف است که باعث رشد و بالندگی انسان می‌شود. یادمان باشد در جریان تغییرات دائمی زندگی برنامه‌های خود را با این تغییرات هماهنگ کنیم و اساساً خود مولد تغییر باشیم و از تغییر نهراسیم. ما در دنیایی سرشار از تغییرات زندگی می‌کنیم، لذا فرصت‌ها را دریابیم.

پاسخی بگذارید

بستن منو